Nhíp Nhổ Lông Yến Loại Cong- Chuyên Để Rút Lông Yến (7-SA)

Giá bán: Tùy thời giá
  • Bằng thép không rỉ
  • Bền và khó bị cong đầu nhíp
  • Có thể nhổ được cả những hạt bụi nhỏ
  • Xử dụng cho người làm tinh chế chuyên nghiệp

Sản phẩm cùng loại với "Nhíp Nhổ Lông Yến Loại Cong- Chuyên Để Rút Lông Yến (7-SA)"

© Tinh Chế Tổ Yến

362/32/9 Phan Huy Ích (Vào hẻm 362 Phan Huy Ích 100m gặp chốt dân phòng gọi điện) - ĐT:0937373764

WebDoanhNghiep.biz thiết kế web này