Máy Rút Chân Không Và Dán Miệng Túi Yến Tươi

Giá bán: Tùy thời giá

Máy rút chân không và dán miệng bịch yến tươi để bảo quản tốt hơn và vận chuyển anh toàn hơn.

Sản phẩm cùng loại với "Máy Rút Chân Không Và Dán Miệng Túi Yến Tươi"

© Tinh Chế Tổ Yến

362/32/9 Phan Huy Ích (Vào hẻm 362 Phan Huy Ích 100m gặp chốt dân phòng gọi điện) - ĐT:0937373764

WebDoanhNghiep.biz thiết kế web này