Khuôn Đắp Tổ Yến 1 Lớp Bằng Nhựa

Giá bán: Tùy thời giá
  • Chất liệu: Nhựa dẽo
  • Khuôn 1 mặt
  • Cách dùng: Chỉ cần trải các sợi yến lên mặt khuôn và mang sấy

Sản phẩm cùng loại với "Khuôn Đắp Tổ Yến 1 Lớp Bằng Nhựa"

© Tinh Chế Tổ Yến

362/32/9 Phan Huy Ích (Vào hẻm 362 Phan Huy Ích 100m gặp chốt dân phòng gọi điện) - ĐT:0937373764

WebDoanhNghiep.biz thiết kế web này